Radioodbiornik MAZUR - LUX

[Katalog]

Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w latach około 1952 do 1956. Odbiornik "Mazur-Lux" pod względem elektrycznym nie różni się od odbiornika "Mazur", który z kolei ma bardzo zbliżony układ elektryczny do odbiornika "Pionier". Różnica pomiędzy radiem "Mazur-lux" i "Mazur" dotyczy wyłącznie wykonania skrzynki obudowy. Radio to czterolampowa, sześcioobwodowa superheterodyna przystosowana do odbioru stacji na falach długich, średnich i krótkich (system AM).

Lampy elektronowe

  1. ECH 21 - mieszacz i heterodyna,
  2. ECH 21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
  3. EBL 21 - wzmacniacz końcowy mocy i detektor,
  4. AZ 1 - prostownik pełnookresowy.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl