RADIO 11/1963

1963_11.jpg (12409 bytes) Łączność radiowa w bitwie o Kijów (4)
Jubileusz uczonego (8)
Anteny na 430-440MHz (23)
Prostownik do ładowania akumulatorów (27)
Mikrominiaturyzacja (28)
Stabilizacja napięcia wyjściowego generatora (32)
Modułowa superheterodyna (33)
Szerokopasmowy wzmacniacz małej częstotliwości (37) 
(schemat)
Superheterodyna na czterech tranzystorach (39)
Wzmacniacze m.cz. na tranzystorach (42)
Wskaźnik zwarć (45)
Prosty stabilizator napięcia (46)
Małogabarytowy jonizator i licznik ujemnych jonów (47)
Automatyczne regulatory temperatury (50)
Woltomierz C430/1 (55)
Odbiornik do modeli sterowanych radiowo (58)
Prosty generator sygnałowy (60)
Porady redakcji (61)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl