Radiofonia w Polsce - kalendarium - Wstęp
Wstęp l Zanim powstała radiofonia l Lata narodzin l Rozwój do roku 1939 l Nieco liczb

    Konstruowanie odbiorników radiowych, wzmacniaczy, nadajników i innych wynalazków, którym w znacznej części poświęcona jest ta witryna, związane jest ściśle z rozwojem radiofonii (przekazywanie na odległość mowy i muzyki).
    Zanim do zwykłego słuchacza dotarły pierwsze słowa i pierwsze takty muzyki, przekazywanie wiadomości na odległość drogą radiową znalazło zastosowanie w wojsku, stąd odnotowanie tych faktów w naszym kalendarium.
    Pierwsza regularna stacja radiofoniczna na świecie zaczęła nadawać w Pittsburgu (USA) w dniu 2 listopada 1920 r. Pierwsza w Europie odezwała się Moskwa, było to 22 marca 1922 r. Zanim pojawiła się pierwsza oficjalna stacja radiowa w Polsce (Warszawa, 18 kwietnia 1926), w Europie radiofonię wprowadziło już 17 krajów.
    Rozwój radiofonii w Polsce był opóźniony w stosunku do krajów, przodujących w tej dziedzinie. Lata dwudzieste XX w., okres powstawania radiofonii w Europie, był dla Polski czasem odbudowy struktur państwowych i gospodarki po ponadstuletniej niewoli i zawieruchach I wojny światowej. Biorąc pod uwagę te fakty, nie było to duże opóźnienie (swoje radiofonie później od Polski uruchomiły m.in. Rumunia, Portugalia, Bułgaria, Luksemburg, Grecja).
    Kalendarium bardziej sygnalizuje temat, niż go wyczerpuje. Szczegółowe informacje znaleźć można w publikacjach z cytowanego poniżej wykazu źródeł. W kalendarium pominięto również temat rozwoju przemysłu radiotechnicznego, który wymaga odrębnego opracowania.

Opracował W.Pysz z wykorzystaniem materiałów:

• Stanisław Miszczak, Radiofonia i telewizja w świecie, wyd. WRiT 1971
• Stanisław Miszczak, Historia radiofonia i telewizji w Polsce, wyd. WKiŁ 1972
• W.Kłyszewski, 10 lat Polskiego Radia, Biuro Prasy i Propagandy Polskiego Radia, 1935
• Krzysztof Eydziatowicz, Kulisy radiofonii, wyd. "Książki o radio", 1938
• Zbigniew Chomicz, 75 lat Polskiego Radia, wyd. PR S.A. Biuro Promocji, 2000
• Notatki i ilustracje z prasy radiotechnicznej i codziennej 1924-1939

[Początek strony]    [Dział Historia]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail:  waw@fonar.com.pl