Średnica drutu nawojowego

Program umożliwia obliczenie minimalnej średnicy drutu nawojowego przy wymaganej wartości natężenia płynącego przez niego prądu.

Gęstość prądu

[A/mm2]

Natężenie prądu w przewodzie

[A]

Uwagi praktyczne:

  1. Należy podać wartość gęstości prądu i natężenia prądu w przewodzie i nacisnąć klawisz [Oblicz]. Średnica drutu nawojowego (w milimetrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) pokazana zostanie na rysunku z lewej strony.

  2. Obliczenia mogą być wykorzystane do wyznaczania średnicy przewodów stosowanych do wykonania transformatorów sieciowych i głośnikowych.

  3. Bardzo ważne jest podanie prawidłowej wartości gęstości prądu. Wartość domyślna 2.5 [A/mm2] dla drutu miedzianego może być z powodzeniem stosowana w większości praktycznych zastosowań.

[teoria i narzędzia obliczeniowe]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl