Cewka powietrzna jednowarstwowa w ekranie

Program umożliwia obliczenie indukcyjności Le cewki jednowarstwowej w ekranie. Wartość indukcyjności cewki L bez ekranu wyznaczana jest na analogicznej zasadzie jak opisanej na stronie dotyczącej wyznaczania indukcyjności cewki powietrznej jednowarstwowej. Zasada obliczania indukcyjności zaczerpnięta została z książki "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich" autorstwa Zbigniewa Fausta.

cewka1warstwekran.gif (3009 bytes)

Średnica korpusu D

[cm]

Długość uzwojenia l

[cm]

Liczba zwojów n

-

Średnica ekranu De

[cm]

Wysokość ekranu le

[cm]

Indukcyjność L (bez ekranu)

[mi.gif (850 bytes)H]

Indukcyjność Le (z ekranem)

[mi.gif (850 bytes)H]

Uwagi praktyczne:

  1. Należy pamiętać, że zastosowanie ekranu powoduje zmniejszenie wartości indukcyjności cewki.

  2. Minimalna odległość skraju uzwojenia cewki (patrz rysunek) od chassis h = D.

  3. Przy wprowadzaniu danych należy pamiętać o tym, że z fizycznego punktu widzenia nie jest możliwe, aby średnica korpusu cewki D była większa od średnicy ekranu De, oraz aby długość uzwojenia na l korpusie cewki była większa od wysokości ekranu le. Wprowadzenie nieprawidłowych wartości spowoduje pojawienie się sygnalizacji o błędzie w odpowiednich polach z danymi.

[teoria i narzędzia obliczeniowe] 

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl