Układy lampowe

Odbiornik telewizyjny Alga
(Ÿródło: J.Trusz, W.Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony: tom 3 Schematy odbiorników telewizyjnych)

 

Schemat odbiornika telewizyjnego Alga

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl