Układy lampowe

Odbiornik radiowy Körting Novum 40W
(żródło: Radio i Świat 50/1947)

     Oryginalny opis zamieszczony w tygodniku Radio i Świat: Jest to aparat dwulampowy z trzecią prostowniczą, zasilaną z sieci prądu zmiennego. Posiada on dwa obwody strojone oraz dwa zakresy falowe, przy czym zakres średnich fal znajduje się dwukrotnie na przełączniku. Zależnie od nastawienia otrzymujemy odbiór fal średnich więcej lub mniej selektywnie.
     Lampa EBF11 pracuje jako wzmacniacz wysokiej częstotliwości oraz jako detektor na jednej z diod. Druga dioda spełnia funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia. Regulowanie reakcji podłączone jest nie jak zwykle do obwodu anodowego lampy detekcyjnej a na drugą siatkę części pentodowej lampy EBF11 i jest b. miłe w obsłudze.
     Lampa typu ECL11 pracuje jako wzmacniacz niskiej częstotliwości  oraz jako lampa głośnikowa. W aparacie tym zastosowany jest neonowy wskaźnik strojenia.


Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Körting Novum 40W

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl