Układy lampowe

Odbiornik radiowy Schaub Baden 40W
(żródło: Radio i Świat 49/1947)

     Oryginalny opis zamieszczony w tygodniku Radio i Świat: "Jest to aparat dwulampowy z trzecią prostowniczą, zasilany z sieci prądu zmiennego. Posiada on dwa obwody strojone i dwa zakresy falowe. Pierwsza lampa typu EF12 pracuje jako wzmacniacz wysokiej częstotliwości. Druga - typu ECL11 pracuje jako detektor (trioda) oraz jako lampa głośnikowa (pentoda).
     Regulowanie sprzężenia odbywa się za pomocą kondensatora zmiennego umieszczonego w obwodzie reakcyjnym, podłączonym do anody lampy detekcyjnej (triody w lampie ECL11).
     Regulacja siły głosu odbywa się za pomocą kondensatora zmiennego w obwodzie antenowym, zaś barwy tonu - za pomocą przełącznika trójpołożeniowego, włączającego odpowiednie kondensatory stałe.
     Głośnik jest typu elektromagnetycznego i wzbudzenie jego służy jednocześnie jako dławik w filtrze wyrównującym napięcie wyprostowane.
     Aparat posiada wbudowany eliminator w obwodzie antenowym


Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Schaub Baden 40W

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl