Układy lampowe

Dwukanałowy wzmacniacz gramofonowy (Radioamator 2/1961)

Wzmacniacz jednowejściowy ze wspólnym stopniem wstępnym i dwóch stopniach końcowych przeznaczonych do odtwarzania tonów niskich i wysokich. Stopnie wyjściowe pracują w klasie A. Kanał wysokotonowy (EL41) nie ma dodatkowej oddzielnej regulacji. Oryginalny układ został opracowany przez jugosłowiańskiego krótkofalowca (YU2GR) i opublikowany w jugosłowiańskich miesięczniku "Radioamator" 10/59.

02_1961_7.gif (35644 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl