Układy lampowe

Wzmacniacz dwukanałowy (Radioamator 2/1961)

Zacytowany oryginalny tytuł artykułu jest nieco mylący. Mamy do czynienia ze wzmacniaczem jednokanałowym, w którym zastosowano niezależne tory wzmacniające dla niskich (dolny fragment schematu) i wysokich (górny fragment schematu) częstotliwości. Układ regulacji siły głosu jest wspólny dla obu torów. Tłumienie niskich częstotliwości w kanale górnym realizowane jest przez zastosowanie kondensatorów sprzęgających o małych wartościach oraz kondensatora blokującego opornik katodowy, który też ma stosunkowo małą wartość. Tłumienie wyższych częstotliwości w kanale niskotonowym (dolnym) realizowane jest poprzez ujemne sprzężenie zwrotne w stopniu końcowym (połączenie anody lampy z siatką sterującą poprzez kondensator i potencjometr). Głębokość tego sprzężenie rośnie wraz z częstotliwością powodując tłumienie wysokich tonów sygnału wejściowego. W obu torach zastosowano ujemne sprzężenie zwrotne (oporniki R8 i R16).

02_1961_6.gif (27366 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza

Transformator wyjściowy toru wysokotonowego wykonano z rdzenia płaszczowego 12mmx16mm (1,9cm2). Uzwojenie pierwotne - 1500 zwojów drutu 0,1mm, wtórne - 56 zwojów drutu 0,51mm. Szczelina w rdzeniu 0,1mm. Transformator wyjściowy toru niskotonowego wykonano z rdzenia płaszczowego 19mmx28mm (5,3cm2). Uzwojenie pierwotne - 3000 zwojów drutu 0,12mm, wtórne - 52 zwoje drutu 0,64mm. Szczelina w rdzeniu 0,12mm.

Podstawowe parametry wzmacniacza

  • moc wyjściowa 4,5W (tor niskich częstotliwości) i 3W (tor wysokich częstotliwości),

  • czułość około 0.25V,

  • współczynnik zawartości harmonicznych 3% dla toru niskich częstotliwości i 2% dla toru wysokich częstotliwości.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl