Układy lampowe

Wzmacniacz przeciwsobny o mocy 10W (Radioamator 2/1961)

Wzmacniacz ma trzy stopnie: wzmacniacz wstępny, układ odwracania fazy oraz stopień wyjściowy. Stopień wejściowy jest typowy. Stopień odwracający fazę już nie. Różni się on od typowego układu z rozdzielonym obciążeniem. Zastosowano w nim bowiem dodatnie sprzężenie zwrotne w postaci opornika 200K, który nie jest dołączony do masy lecz do katody stopnia wejściowego. W ten sposób uzyskano zwiększenie wzmocnienia o około 2,5 raza. Całość zabezpieczona jest przed wzbudzeniem przez zastosowanie głębokiego (26dB) ujemnego sprzężenie zwrotnego. Stopień wyjściowy to typowy układ przeciwsobny ultralinearny pracujący w klasie AB. Najkorzystniejsza oporność stopnia  końcowego ma wartość około 8000omów. W przypadku zastosowania układu klasycznego oporność pracy tego stopnia (od anody do anody) jest mniejsza i wynosi 6000 omów.

02_1961_3.gif (26849 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza

Transformator wyjściowy dla układu klasycznego przeciwsobnego wykonano z rdzenia płaszczowego o przekroju kolumny środkowej 25mmx30mm (7,5cm2). Schemat transformatora przedstawiono na rysunku. Połówki uzwojenia pierwotnego Ia i Ib mają po 1500 zwojów nawiniętych drutem 0,1mm. Uzwojenie wtórne dla głośnika 16 omowego składa się z czterech sekcji po 40 zwojów nawiniętych drutem 0,65mm. W przypadku układu ultralineranego należy zwiększyć liczbę zwojów uzwojenia wtórnego do 140 i wyprowadzić odczepy z uzwojenia pierwotnego po 650 zwojach licząc od punktu zasilania (całkowita liczba zwojów uzwojenia pierwotnego pozostaje nie zmieniona czyli nawijamy 3000 zwojów).

Podstawowe parametry wzmacniacza

  • moc wyjściowa 10W

  • czułość około 0.7V (dla mocy wyjściowej 10W)

  • współczynnik zawartości harmonicznych 3% (przy mocy wyjściowej 10W).

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl