Układy lampowe

Prosty wzmacniacz dwulampowy (Radioamator 2/1961)

Stopień wejściowy konwencjonalny (na oryginalnym schemacie jest prawdopodobnie błąd polegający na tym, ze na wejściu powinien być opornik 10M a nie 10). We wzmacniaczu zastosowano ujemne sprzężenie zwrotne z elementami umożliwiającymi kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej. W lewym położeniu potencjometru następuje podbicie charakterystyki dla najmniejszych i największych częstotliwości pasma akustycznego. W położeniu prawym następuje osłabienie częstotliwości powyżej 1000Hz. Transformator wyjściowy wykonany z rdzenia płaszczowego o przekroju 16mm x 16mm. Uzwojenie pierwotne 3500 zwojów drutu 0,15mm, uzwojenie  wtórne dla głośnika 4 omowego powinno mieć 165 zwojów drutu o średnicy 0.65mm. Do zasilania wzmacniacza wykorzystać można każdy prostownik o napięciu 240V i prądzie 40mA.

02_1961_1.gif (6506 bytes)

Podstawowe parametry wzmacniacza

  • moc wyjściowa 3W ( 4omy)

  • czułość około 0.15V (dla mocy wyjściowej 3W)

  • współczynnik zawartości harmonicznych 2,5%.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl