Układy lampowe

Telewizor Tesla 4102U i 4103U (Radioamator 8/1959)

Telewizor produkcji Czechosłowackiej.

1959_08_1.gif (235553 bytes)

Schemat telewizora "Tesla 4102U i 4103U"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl