Układy lampowe

Wzmacniacz Hi-Fi 3W (Radioamator 9/1958)

Na wstępie należy zaznaczyć, że wzmacniacz został zakwalifikowany do urządzeń wysokiej jakości Hi-Fi na podstawie szczegółowej analizy wymagań i parametrów w 1958r. Jest to układ dwustopniowy. Pierwszy stopień pracuje jako wzmacniacz z małym prądem anodowym (ang. starved amplifier). Zasada pracy takiego stopnia polega na zastosowaniu dużego rezystora anodowego (1M) oraz niskiego napięcia siatki ekranującej (w tym przypadku z katody lampy końcowej). Stopień charakteryzuje się stosunkowo dużym wzmocnieniem (około 350). Wadą takiego układu jest ograniczenie pasma przenoszenia przez elementy bocznikujące opornik w obwodzie anodowym. We wzmacniaczu zastosowano układ Lofthina-Whitea czyli bezpośrednie sprzężenie przez opornik pomiędzy siatką lampy wyjściowej a anodą lampy wejściowej.  Opornik (10K) stanowi zabezpieczenie przed wzbudzeniem się wzmacniacza. W celu uzyskania potencjału siatki lampy EL84 o wartości 7.5V poniżej potencjału katody zastosowano opornik o stosunkowo dużej wartości bo 1.3K. Transformator wyjściowy został przystosowany do głośnika o oporności ruchomej cewki równej 3omy.

09_1958_1.gif (10953 bytes)

Podstawowe parametry wzmacniacza

  • czułość około 0.1V (dla mocy wyjściowej 3W)

  • pasmo przenoszenia 3-dB 20Hz-20kHz (przy regulatorze basów ustawionym na zero i regulatorze tonów wysokich w położeniu środkowym),

  • zakres regulacji tonów niskich 0 do +15dB dla 60Hz,

  • zakres regulacji tonów wysokich od -8dB do +10dB dla częstotliwości 10kHz,

  • zniekształcenia nieliniowe przy częstotliwości 1kHz:

    • transformator sieciowy od Mazura (to takie radio lampowe), napięcie na anodzie EL84 260V, moc 2W -> h=1%,

    • przewinięty transformator dający napięcie anodowe 310V, moc wyjściowa 3W -> h=0.9%.

Wzmacniacz został zmontowany na oryginalnym chassis od radia Mazur. Transformator wyjściowy został wykonany specjalnie do tego układu (uzwojenie pierwotne podzielone na dwie sekcje - dwa uzwojenia po 2050zwojów drutem 0,12mm, uzwojenie wtórne 100 zwojów drutem 0,6mm umieszczono pomiędzy sekcjami uzwojenia pierwotnego, przekrój kolumny środkowej rdzenia 20mmx20mm, kształtka EI 60x50mm).

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl