Układy lampowe

Odbiornik  Tesla 621A Opera (Radioamator 11/1957)

Odbiornik produkcji Czechosłowackiej. Superheterodyna wyższej klasy przystosowana do odbioru na 3 zakresach fal z modulacją AM.

Schemat odbiornika Tesla 621A "Opera"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl