Układy lampowe

Odbiornik (Orion) 420A-11 (Radioamator 10/1957)

Oryginalny opis: Rozprowadzany u nas nowy typ odbiornika 420A produkcji węgierskiej jest 5-lampową, 6-obwodową superheterodyną, dostosowaną do zasilania z sieci prądu zmiennego 110, 127, 150, 220V.
Jak widać ze schematu ideowego - w układzie występują 4 obwody pośr.cz. oraz 2 strojone obwody (wejściowy i heterodyny).

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika 420A-11

Aparat jest przystosowany do odbioru na 4 zakresach falowych:

  • fale krótkie I 13,7÷26m (11,4÷21,8)MHz
  • fale krótkie II 26÷52m (5,75÷11,4)MHz
  • fale średnie 187÷575m (520÷1605)kHz
  • fale długie 940÷2000m (150÷320)kHz

Pozostałe parametry:

  • częstotliwość pośrednia: 473,6kHz
  • czułość na wejściu adaptera: 25mV
  • czułość w zakresie pośr.cz. na siatce pierwszej lampy EAF42 - 3000µV
  • czułość w zakresie pośr.cz. na siatce lampy ECH42 - 25µV
  • czułość na gniazdku antenowym w zakresie od 150÷1600kHz - 25µV
  • czułość na gniazdku antenowym w zakresie powyżej 1600kHz - 60µV

Opis układu

Na wejściu tuż przy gniazdku antenowym jest filtr upływowy pośr.cz. (cewka L i kondensator 30pF).
Obwody (wejściowy i heterodyny) normalne, pracują współbieżnie i strojone są za pomocą agregatu podwójnego (C4, C2). Dostrajanie obwodów na poszczególnych zakresach falowych odbywa się przez regulację indukcyjności cewek (rdzeniami) oraz za pomocą trymerów i kondensatorów dostrojczych.
Na wejściu pracuje lampa ECH42 (heksoda - jako mieszacz, a trioda - jako heterodyna).
Druga lampa (V2) kombinowana typu EAF42 spełnia w części pentodowej funkcję wzmacniacza pośr.cz., zaś jej część diodowa wykorzystana jest dla ARW.
Trzecia z kolei lampa V3 również typu EAF42 w części diodowej pracuje jako demodulator sygnałów w.cz., a w części pentodowej - jako wzmacniacz napięciowy m.cz.
Potencjometr 1M w obwodzie siatkowym tej lampy spełnia rolę  regulatora siły głosu.
W stopniu końcowym (wzmacniacz mocy) użyta jest pentoda głośnikowa typu EL41.
Ujemne napięcie siatkowe dla lampy głośnikowej powstaje automatycznie na opornikach (100omów i 33omy) w minusie ogólnym prostownika.
Automatyka  opóźniona rozciągnięta na lampy V1, V2 i V3. Napięcie opóźniające dla diody lampy V2 jest pobierane z opornika 33omy w minusie prostownika.
Napięcie w.cz. zasilające diodę ARW jest pobierane z odgałęzienia trzeciego obwodu pośr.cz. przez kondensator 33pF.
Zasilacz normalny; pracuje na lampie AZ41.
(A.S. Radioamator 10/1957)

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl