Układy lampowe

 Odbiornik radiowy Grundig typ 1041W (Radioamator 12/1955)

Aparat średniej klasy przeznaczony do odbioru fal długich, średnich i ultrakrótkich. Odbiornik wyposażono w przełącznik klawiszowy. Opis jego kontaktów przedstawiony na schemacie dotyczy włączonego zakresu UKF.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Grundig typ 1041W

Odbiornik nie posiada lampy prostowniczej. W miejsce lampy zastosowano prostowniki suche w układzie Graetza. Prąd anodowy lampy końcowej nie jest filtrowany. Tętnienia są skompensowane w transformatorze wyjściowym.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl