Układy lampowe

Zestaw rozgłoszeniowy WR-600 (Radioamator 2/1955)

Wzmacniacz przeznaczony dla radiowęzłów średniej i dużej mocy. Wejście symetryczne poprzez transformator dopasowujący przystosowane do podłączenia wzmacniacza sterującego, odbiornika lub toru przewodowego. Pierwszy stopień to wzmacniacz napięciowy, drugi to odwracacz fazy i układ sterujący trzecim stopniem wzmacniacza w układzie przeciwsobnym (dwie lampy EBL21). Trzeci stopień steruje pracą stopnia mocy pracującego również w układzie przeciwsobnym. Ten czwarty stopień dopiero pozwala na sterowanie lampami mocy. W układzie stopnia końcowego na lampach T-150-1 zastosowano transformatory , których uzwojenia wtórne łączone są z obciążeniem.

Rys.1. Schemat ideowy zestawu rozgłoszeniowego WR-600

Widok obudowy wzmacniacza wraz z najważniejszymi elementami składowymi przedstawiony jest na Rys.2.

Rys.2. Widok wzmacniacza WR-600

Dane elektryczne wzmacniacza

  • Moc wyjściowa przy 400Hz i współczynniku harmonicznych do 5% - 600VA.

  • Współczynnik zawartości harmonicznych w paśmie od 80Hz do 6500Hz <8%.

  • Charakterystyka częstotliwości w zakresie: 80...6500Hz +/- 1,5dB; 60...8000Hz +/- 2,5dB (w odniesieniu do 1000Hz).

  • Znamionowe napięcie wyjściowe 30V i 120V lub 240V (uzwojenie 30V może być obciążone tylko do 200VA).

  • Wzrost napięcia wyjściowego przy odłączaniu obciążenia jest mniejszy od 40% (3dB).

  • Napięcie szumów własnych <= 0,2% (-54dB).

  • Napięcie wejściowe >= 0,6V.

  • Oporność wejściowa (moduł) > 10K w całym paśmie częstotliwości.

  • Pobór mocy z sieci elektroenergetycznej: przy biegu luzem 770VA; przy oddawaniu mocy znamionowej - 1760VA.

  • Wahania napięcia sieci zasilającej nie powinny przekraczać 5%.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl