Układy lampowe

Odbiornik radiowy ARIE 501A (Radioamator 8/1954)

Odbiornik średniej klasy. Przystosowany do odbioru na 4 zakresach długości fal. Superheterodyna pracująca na lampach kombinowanych, częściowo serii loctal (dwie lampy ECH21 i jedna EBL21), a częściowo serii metalowej (EM11 i AZ11). W układzie nie zastosowano żadnego ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Schemat odbiornika radiowego ARIE 501A

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl