Układy lampowe

Odbiornik radiowy MOSKWICZ
(Źródło: Radioamator 8/1954)

4-lampowa, 5-obwodowa superheterodyna, zasilana z sieci prądu zmiennego 110-127V i 220V. Radioodbiornik przeznaczony do odbioru stacji radiowych w zakresie fal długich i średnich.


Rys.1. Schemat ideowy odbiornika MOSKWICZ

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl