Układy lampowe

Radiola Ural-49 (Radioamator 7/1954)

Urządzenie produkcji ZSRR. 6-lampowa superheterodyna z wmontowaną w tej samej skrzynce aparaturą do odtwarzania muzyki z płyt gramofonowych.

Schemat radioli Ural-49

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl