Układy lampowe

Odbiornik bateryjny Riga B-12 (Radioamator 6/1954)

Ekonomiczny, bateryjny odbiornik dwulampowy, przeznaczony dla miejscowości "niezelektryfikowanych." Nominalna moc wyjściowa 70mW przy współczynniku zawartości harmonicznych nie większych niż 15%.

Schemat odbiornika bateryjnego Riga B-12

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl