Układy lampowe

Odbiornik radiowy Liberator (Radioamator 4/1954)

Odbiornik z zespołu urządzeń stacyjnych rozgłaszania przewodowego produkowanych przez czechosłowacką wytwórnię Tesla. Urządzenie było eksploatowane w niektórych radiowęzłach zakładowych.

Schemat odbiornika radiowego "Liberator"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl