Układy lampowe

Odbiornik radiowy Loewe-Opta 750GW (Radioamator 3/1952)

Odbiornik superheterodynowy o nowoczesnej konstrukcji. Typowe zasilanie sieciowe. Nietypowa liczba urdoksów.

1952_03_1.gif (129480 bytes)

Schemat odbiornika radiowego "Loewe-Opta 750GW"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl