Uk³ady lampowe

Odbiornik radiowy Körting Novum 40W (Radioamator 7-8/1951)

Schemat odbiornika Körting Novum 40W

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl