Układy lampowe

Odbiornik radiowy Stern 7E81-R (Radioamator 4/1951)

Schemat odbiornika Stern 7E81-R

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl