Układy lampowe

Odbiornik radiowy/radiola Rekord (Radioamator 3/1951)

Odbiornik superheterodynowy, który w 1951 roku został wypuszczony na rynek w postaci radio - gramofonu, zwanego w terminologii radzieckiej "radiolą"

Schemat odbiornika radiowego/radioli  "Rekord"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl