Układy lampowe

Odbiornik telewizyjny Lazuryt
(Ÿródło: Radioamator i Krótkofalowiec 9/1968)

 

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego Lazuryt

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl