Układy lampowe

Odbiornik telewizyjny Beryl 101
(Ÿródło: Radioamator i Krótkofalowiec 4/1971)


Schemat odbiornika telewizyjnego Beryl 101

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl