Układy lampowe

Wzmacniacz stereofoniczny W-600
(Radioamator i Krótkofalowiec 2/1971)

Urządzenie produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych FONICA. Według oryginalnego opisu parametry wzmacniacza kwalifikowały go do kategorii "Hi-Fi". Wzmacniacz W-600 dostosowany jest  do zasilania dwu kolumn głośnikowych. Może współpracować z mikrofonem, radiem i magnetofonem, a także z gramofonem elektrycznym wyposażonym we wkładkę krystaliczną lub dynamiczną. Wymienione źródła sygnału mogą być stereofoniczne albo monofoniczne. Wygląd wzmacniacza przedstawiono na rys.1.


Rys.1


Rys.2. Schemat ideowy wzmacniacza stereofonicznego W-600 

Dane techniczne:

  1. zasilanie: 220V lub 110V, 50Hz,
  2. moc pobierana: około 140VA,
  3. moc wzmacniacza: maksymalna 2x10W, znamionowa 2x6,
  4. opór głośników: 15 omów,
  5. zniekształcenia nieliniowe: 1,5% na częstotliwościach 40, 1000 i 12500Hz,
  6. charakterystyka częstotliwości: 40÷15000Hz +/-3dB,
  7. poziom zniekształceń: wejście "Gramofon krystaliczny", "Magnetofon" - 50dB; pozostałe wejścia - 45dB,
  8. regulacja barwy tonu: 40Hz +/-15dB, 15000Hz od +12dB do -15dB,
  9. tłumienie przesłuchu między kanałami: 40dB przy f = 1000Hz,
  10. czułość wejść: wejście 1 ("Gramofon dynamiczny") 8mV, wejście 2 ("Mikrofon") 12mV, wejście 3 ("Radio") 40mV, wejście 4 ("Gramofon krystaliczny") 300mV, wejście 5 ("Magnetofon") 1,5V.

Opis układu:

Schemat ideowy wzmacniacza przedstawiono na rys.2. Stopnie wstępne wzmacniacza wyposażono w lampy ECC83, natomiast w dalszych stopniach pracują lampy EF86, ECC82 (odwracacz fazy), w przeciwsobnych stopniach mocy pracują lampy EL84.

Przełącznik obrotowy służy do włączania odpowiedniego gniazda wejściowego, natomiast przełącznikami klawiszowymi włącza się wzmacniacz i wybiera rodzaj pracy: monofoniczny albo stereofoniczny.

Sprzężone potencjometry P2, P7 i P3, P8 służą do niezależnej regulacji niskich i wysokich tonów, a potencjometry P4, P9 do regulacji wzmocnienia. Niezależnie regulowane potencjometry P1 i P6 pozwalają wyrównywać wzmocnienie obydwu kanałów. Poza tym można je wykorzystywać jako niezależne regulatory wzmocnienia.

Zasilacz sieciowy dostarcza niezbędnych napić stałych i zmiennych dla układu wzmacniacza. Napięcia anodowe pobiera się z prostownika pracującego w układzie podwajacza napięcia z krzemowymi diodami DK62. Napięcia anodowe dla poszczególnych stopni są dodatkowo filtrowane elementami RC.

Napięcia polaryzujące siatek sterujących lamp mocy (EL84) pobierane są z oddzielnego prostownika wyposażonego w diody DZG4.

Lampy pracujące w stopniach wstępnych żarzone są napięciem stałym 12V otrzymywanym ze stabilizatora, w którym pracuje tranzystor TG70.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl