Układy lampowe

Magnetofon Sonet B-3 (Radioamator i Krótkofalowiec 7/1967)

Magnetofon produkowany przez zakłady Tesla w Czechosłowacji.

1967_07_1.gif (253027 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl