Układy lampowe

Magnetofon Szmaragd typ BG 20-3 (Radioamator i Krótkofalowiec 2/1965)

Magnetofon importowany do Polski z NRD. Na schemacie ideowym oznaczono cyframi w kółkach punkty dokonywania pomiaru napięcia. Wartości zmierzonych napięć (I przy odczytywaniu, II przy zapisywaniu) powinny wynosić:

 1. I, II: 30V (300)

 2. I: 28V (300); II: 33V (250)

 3. I: 80V (300); II: 85V (250)

 4. I, II: 1,2V (6)

 5. I: 180B (300); II: 168V (300)

 6. I, II: 1,5V (6)

 7. I, II: 30V (300)

 8. I, II: 44V (300)

 9. I: 245V (300); II: 264V (300)

 10. I: 230V (300); II: 190V (300)

 11. I: 7,5V (300); II: 6,4V (30)

 12. I: 207V (300); II: 212V (300)

 13. I, II: 260V (300)

 14. I, II: 280V (300)

Rys.1. Schemat ideowy magnetofonu "Szmaragd" typ BG 20-3

Dane techniczne:

 • prędkość przesuwu taśmy: 19,05 i 9,53 cm/sek

 • zapis: na połowie szerokości taśmy

 • czas przewijania ok. 3 min.

 • średnica szpuli 178mm

 • rodzaj taśmy Agfa CH

 • moc wyjściowa 2,5W przy oporności obciążenia 5omów

 • lampy EF86, ECC81, EL84, EM11

 • napięcie zasilające 220V lub 110V

 • moc pobierana 70W

 • ciężar 12kG

 • wymiary 360x300x200mm.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl