Układy lampowe

Odbiornik telewizyjny Orion AT403 i Orion AT505
(źródło: Radioamator i Krótkofalowiec 12/1963)

Oryginalny opis:
    
Są to importowane do Polski odbiorniki średniej klasy produkowane przez przemysł węgierski.

Rys.1a. Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego Orion AT403 i Orion AT505 (część 1)

Rys.1b. Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego Orion AT403 i Orion AT505 (część 2)

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl