Układy lampowe

Odbiornik telewizyjny Astra 4206U-6
(Ÿródło:
Radioamator i Krótkofalowiec 3/1961

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego Astra 4206U-6

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl