Układy lampowe

Odbiornik radiowy "Radiotechnika" typ T-755
(Ÿródło: Radio dla Techników i Amatorów 10/1949)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego "Radiotechnika typ T-755

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl