Układy lampowe

Odbiornik radiowy ECHO 231Z
(Ÿródło: Radio dla Techników i Amatorów 9/1949)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego ECHO 231Z

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl