Układy lampowe

Odbiornik radiowy Nora W 791
(źródło: Radio dla Techników i Amatorów 1-2/1948)

Oryginalny opis:
     Jest to super na prąd zmienny, pracujący na lampach metalowych serii E. Posiada 3 normalne zakresy fal, 7 obwodów łącznie z filtrem wstęgowym dla fal średnich i długich.
     Na wejściu w stopniu mieszającym pracuje heksoda - trioda ECH 11. W obwodzie anodowym tej lampy znajduje się 2-obwodowy filtr pośredniej z regulowanym sprzężeniem: zapewnia to płynną regulację szerokości wstęgi. Częstotliwość pośrednia (468-473 kc/s) zostaje wzmocniona poprzez pentodową część lampy EBF11, a następnie zdemodulowana na jej części duodiodowej (dioda oddzielnie dla tonu i dla automatyki).
     W stopniu niskiej częstotliwości pracuje pentoda EF11 jako wzmacniacz napięciowy oraz pentoda EL11 jako wzmacniacz mocy.
     Między anodami lamp EF11 i EL11 jest zastosowana ujemna reakcja (odsprzęganie) za pomocą oporów 1,5 i 1M. Regulację barwy tonu uzyskuje się przy użyciu potencjometra 0,25M. Wskaźnikiem dostrojenia jest lampa EM11 (oko magiczne).
     Moc wyjściowa odbiornika wynosi ok. 3W przy zniekształceniach poniżej 10%.
     W zasilaczu jest użyta lampa AZ1 (dwupołówkowe prostowanie) oraz dławik i 2 kondensatory elektrolityczne po 12µF/450V pracy, co zapewnia dostatecznie dobrą filtrację.
     (M.W.)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Nora W 791

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl