Układy lampowe

Odbiornik radiowy "Minerwa 424GW"
(Ÿródło: Radio dla Techników i Amatorów 6/1946)

 1946_08_2.gif (195590 bytes)

Schemat odbiornika radiowego "Minerwa 424GW" 

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl