Układy lampowe

Wzmacniacz sieciowy 20W
(Ÿródło: Radio dla Techników i Amatorów 6/1946)

 1946_08_1.gif (126181 bytes)

Schemat Wzmacniacza sieciowego 20W 

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl