Układy lampowe

Wzmacniacz lampowy ZU-430 (RADIO radzieckie 9/1970)

Wzmacniacz lampowy wchodzący w skład urządzenia nagłaśniającego. Poniżej przedstawiono schemat ideowy i montażowy. Wzmacniacz ma dwa wejścia z niezależną regulacją wzmocnienia. Lampa L1 stanowi stopień wzmocnienia napięciowego. Lampa L2 pełni funkcję inwertera fazy. Lampy L3 i L4 to stopień końcowy mocy. Zastosowano układ przeciwsobny ultralinearny.

1970_09_1_1.gif (84543 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza

1970_09_1_2.gif (162282 bytes)

Rys.2. Schemat montażowy wzmacniacza

Transformator sieciowy Tr1 30mm x 45mm: (1-2) 400 zwojów 0,59mm, (3-4) 300 zwojów 0,49mm, (5-6) 1080 zwojów 0,33mm, (7-8) 120 zwojów 0,1mm, (9-10-11) 11+11 zwojów 0,55mm, (12-13) 23 zwoje 0,93mm, (14) jedna warstwa drutu 0,1mm. Transformator głośnikowy 30mm x 45mm: (1-2-3/3-4-5) 1100+700+700+1100 zwojów 0,2mm, (6-7) 18 zwojów 1,16mm, (8-9) 34 zwoje 1,16mm, (10-11-12-13) 13+3+4 zwoje 0,25mm. Dławik 14mm x 28mm: 2700 zwojów 0,25mm.

Podstawowe parametry wzmacniacza

  • moc  wyjściowa 20W (przy współczynniku zniekształceń nieliniowych <2%),

  • czułość 0.1V (wejście 1), 0.22V (wejście 2),

  • dynamika 60dB,

  • pasmo przenoszenia 3-dB 30Hz-15kHz.

  • pobierana moc 85W,

  • wymiary 80x50x25cm,

  • waga 14kg.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl