Układy lampowe

Magnetofon Dniepr-14A (RADIO radzieckie 6/1970)

1970_06_1.gif (249207 bytes)

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl