Układy lampowe

Magnetofon Dajna (E-29) (RADIO radzieckie 2/1970)

1970_02_1.gif (423577 bytes)

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl