Układy lampowe

Odbiornik radiowy Koliber typ MOT-601
(W. Trusz, "Poznaj odbiorniki radiowe")

Odbiornik produkowany przez Zakłady Wyrobów Elektrotechnicznych w Bydgoszczy.  Dwuzakresowa superheterodyna na 6 tranzystorach. Radio umożliwia odbiór stacji w zakresie fal średnich i ograniczonym paśmie fal długich. Zasilanie prądem stałym o napięciu 6V. Częstotliwość pośrednia 465kHz.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Koliber

 Dane techniczne

Zasilanie odbiornika : odbiornik przystosowany do zasilania z baterii o napięciu 6V składającej się z czterech ogniw S-14 lub pięciu akumulatorów KN. Możliwość zasilania z sieci prądu zmiennego za pomocą specjalnej przetwornicy.

Pobór prądu : około 30mA przy mocy 100mW.

Czas pracy baterii : jeden komplet na około 30 do 40 godzin pracy.

Tranzystory : OC44, 2xOC71, 2xOC72.

Dioda germanowa : DOG56.

Zakresy fal :
Fale średnie 187...580m (1605...520kHz),
Fale długie Warszawa I 1322m (227kHz) lub dowolna inna stacja długofalowa.

Częstotliwość pośrednia : 465kHz.

Antena : wbudowana wewnętrzna antena ferrytowa.

Czułość odbiornika : przy odbiorze fal średnich 0,5mV, przy odbiorze fal długich 1,5mV.

Wymiary : 160x90x38mm.

Ciężar odbiornika : około 0,5kG.

Cena : 1550zł.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl