Układy lampowe

Odbiornik radiowy Undine II typ EAW 8176
(W. Trusz, "Poznaj odbiorniki radiowe")

Odbiornik Undine II typ EAW 8176 produkcji NRD. Unowocześniona wersja odbiornika Undine. 8-mio lampowa (6+2) superheterodyna o czynnych 6 obwodach rezonansowych przy odbiorze fal długich, średnich i krótkich oraz 11 obwodach przy odbiorze fal ultrakrótkich.

Schemat odbiornika przedstawiono na Rys.1-2. Ze względu na dużą powierzchnię rysunki zostały zeskanowane "na dużą zakładkę" więc bez problemu po wydrukowaniu i przycięciu można złożyć kompletny schemat.


Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Undine II (część 1)


Rys.2. Schemat ideowy odbiornika radiowego Undine II (część 2)

Dane techniczne

Zasilanie : wyłącznie z sieci prądu zmiennego o napięciach 110V, 125V i 220V.

Pobór mocy : moc czynna około 70W.

Rodzaj bezpieczników : Przy zasilaniu 110V i 125V stosuje się bezpiecznik topikowy na 0,6A, przy zasilaniu 220V - bezpiecznik topikowy na 0,4A.

Lampy elektronowe ; ECC85; ECH81; 2xEF89; EABC80; EL84; EM80; EZ80.

Zakresy fal : UKW (3...3,45m); KW (30...51m); MW (182...580m); LW (925...2070m).

Czułość odbiornika : fale długie i średnie 15...25µV; fale krótkie 30...40µV; fale ultrakrótkie około 2µV.

Częstotliwość pośrednia : na zakresach AM (długie, średnie i krótkie) 473kHz; na zakresie FM (ultrakrótkie) 10,7MHz.

Głośniki : jeden koncertowy sześciowatowy; dwa jednowatowe do odtwarzania tonów wysokich; jeden specjalny wysokotonowy.

Antena : wbudowana antena ultrakrótkofalowa.

Oświetlenie skali : 2 lampki po 6,3V.

Wymiary : 610x430x270mm.

Ciężar : około 19,2kG.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl