Układy lampowe

Odbiornik radiowy Beethoven
(W. Trusz, J.Dombrowicki "Radio i telewizja w domu")

Odbiornik produkcji NRD. 12-lampowa konstrukcja obejmująca 9 obwodów strojonych przy odbiorze fal długich, średnich i krótkich oraz 11 obwodów czynnych przy odbiorze fal ultrakrótkich. Odbiornik charakteryzuje się doskonałymi (jak na tamte czasy oczywiście)  parametrami akustycznymi. Osiągnięto je dzięki zastosowaniu aż czterech głośników!!!

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Beethoven

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego 110/127/220/240V.

Pobór mocy : około 130W.

Bezpieczniki : 1,4A; 0,7A; 0,2A.

Lampy : ECC85, 3xEF89, ECH81, EABC80, ECC83, 3xEL84, EM80, AZ12.

Zakresy :
LW - fale długie 923...2000m (325...150kHz),
MW - fale średnie 185...577m (1620...520kHz),
K1 - zakres fal krótkich 36,1...50,8m (8,3...5,9MHz),
K2 - zakres fal krótkich 24...32m (12,5...9,4MHz),
K3 - zakres fal krótkich 15,6...20,7m (19,3...14,5MHz),
UKW - fale ultrakrótkie 3...3,45m (100...87MHz).

Częstotliwość pośrednia : 468kHz dla zakresu fal długich, średnich i krótkich oraz 10,7MHz dla zakresu fal ultrakrótkich.

Głośniki : głośnik 8-watowy dla tonów niskich, trzy głośniki 1,5-watowe do odtwarzania tonów wysokich.

Czułość : 0,01...0,015mV.

Wymiary odbiornika : 680mm x 30mm x 455mm.

Ciężar : około 30kG.

Cena : 4200 zł (w roku 1958).

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl