Układy lampowe

Odbiornik radiowy Wola
(W. Trusz, J.Dombrowicki "Radio i telewizja w domu")

Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Sześcioobwodowa, trzyzakresowa superheterodyna. Cechą szczególną odbiornika jest zastosowanie anteny ramowej pracującej w zakresie fal średnich i długich.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Wola

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego 100/120/200/220V.

Pobór mocy : około 50W.

Bezpiecznik : 220V na 0,7A.

Lampy :
ECH21 - mieszacz i oscylator,
EF22 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
EF22 - wzmacniacz małej częstotliwości,
EBL21 - detektor i wzmacniacz mocy,
EM4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
AZ1 - lampa prostownicza.

Zakresy :
DŁ - fale długie 1000...2000m (300...150kHz),
ŚR - fale średnie 187...560m (1600...535kHz),
KR - fale krótkie 16...52m (18...5,8MHz).

Częstotliwość pośrednia : 465kHz.

Czułość : około 0,05mV.

Oświetlenie skali : dwie żarówki 6,3V; 0,2A.

Wymiary odbiornika : długość 570mm x szerokość 240mm x wysokość 380mm.

Cena : 2300zł (w 1958 roku).

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl