Układy lampowe

Odbiornik radiowy Undine EAW7695
(W. Trusz, J.Dombrowicki "Radio i telewizja w domu")

 Odbiornik produkowany w NRD. Siedmiolampowa superheterodyna o sześciu obwodach strojonych przy odbiorze fal długich, średnich i krótkich oraz dziewięciu obwodach strojonych przy odbiorze fal ultrakrótkich.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Undine EAW7695

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego 110/125/220V.

Pobór mocy : około 70W.

Bezpieczniki : 220V; 0,6A.

Lampy : ECC81, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM11, AZ11.

Zakresy :
LW - fale długie 925...2030m (325...145kHz),
MW - fale średnie 182...580m (1650...517kHz),
KW - fale krótkie 30...51,7m (10...5,8MHz),
UKW - fale ultrakrótkie 3...3,45m (100...87MHz).

Częstotliwość pośrednia : 473kHz.

Czułość : 0,03...0,04mV dla fal krótkich i 0,005...0.015mV dla pozostałych zakresów.

Głośniki : jeden 6-watowy magnetoelektryczny do odtwarzania tonów niskich, dwa 1-watowe dla tonów średnich i jeden krystaliczny dla tonów wysokich.

Oświetlenie skali : 2 żarówki 6,3V i 0,3A.

Wymiary odbiornika : 610mm x 430mm x 270mm.

Cena : 3700zł (1958rok).

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl