Układy lampowe

Odbiornik radiowy Juwel
(W. Trusz, J.Dombrowicki "Radio i telewizja w domu")

Odbiornik produkcji niemieckiej (NRD). Siedmiolampowa superheterodyna. Odbiornik posiada 6 obwodów czynnych przy odbiorze fal długich, średnich i krótkich oraz 9 obwodów czynnych przy odbiorze fal ultrakrótkich. Radio charakteryzuje się stosunkowo dobrymi parametrami akustycznymi. Osiągnięto je dzięki zastosowaniu aż trzech głośników i ich odpowiednie rozmieszczenie wewnątrz drewnianej skrzynki.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Juwel

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego 110/227/220/240V.

Pobór mocy : około 65W.

Bezpieczniki : 0,4A i 0,8A (topikowe).

Lampy : ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80.

Zakresy :
LW - fale długie 923...2000m (325...150kHz),
MW - fale średnie 185...577m (1620...520kHz),
K1 - fale krótkie 36,1...50,8m (8,3...5,9MHz),
K2 - fale krótkie 22,2...32m (13,5...9,4MHz),
K3 - fale krótkie 15,7...20m (19,1...15MHz),
UKW - fale ultrakrótkie 3...3,45m (100...87MHz).

Częstotliwość pośrednia : 468kHz przy odbiorze fal długich, średnich i krótkich oraz 10,7MHz przy odbiorze fal ultrakrótkich.

Głośniki : magnetoelektryczne, jeden 3-watowy i dwa 1,5 watowe.

Czułość : 0,025...0.05mV.

Wymiary : długość 590mm x szerokość 285mm x wysokość 395mm.

Ciężar : około 15kG.

Cena : 3400zł (1958rok).

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl