Układy lampowe

Aparat radiowy "Horny"  typ FS 642 A
(Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954)

 

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego "Horny" typu "FS 642 A"

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl