Układy lampowe

Aparat radiowy typ VE 301 Wn
(Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954)

Odbiornik tzw. "ludowy". Aparat dwulampowy (plus lampa prostownicza), dwuzakresowy, jednoobwodowy. Zasilanie prądem zmiennym. Lampa detekcyjne jest żarzona pośrednio, zaś lampa głośnikowa bezpośrednio.

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego typu "VE 301 Wn"

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl